0

Securitatea datelor


POLITICA CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

1. CINE SUNTEM

 

MATEI TAKEAWAY S.R.L., având sediul social în Jude╚Ťul Constan╚Ťa, Municipiul Constan╚Ťa, Str. Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 2A, Camera 2, înregistrat─â la Registrul Comer╚Ťului sub nr. J13/3186/2018, având codul unic de înregistrare 40135031, atribut fiscal RO, (denumit─â în continuare „Societatea” sau „Platforma” sau „Operatorul”) este operator de date cu caracter personal prin prisma oper─ârii acestui site.

Prezenta politic─â are rolul de a informa persoanele vizate cu privire la condi╚Ťiile în care sunt procesate datele cu caracter personal la interac╚Ťiunea cu Platforma. Aceast─â politic─â este valabil─â pentru toate activit─â╚Ťile specifice ale societ─â╚Ťii realizate prin intermediul site-ului nostru.

Folosirea serviciilor oferite de Societate se poate face doar dup─â luarea la cuno╚Ötin╚Ť─â a acestor politici.

Platforma nu este destinată minorilor sub 16 ani și nu poate fi utilizată de aceștia.

2. Defini╚Ťii

În cadrul prezentei politici, termenii men╚Ťiona╚Ťi vor avea sensurile specificate mai jos:

 1. Date cu caracter personal ale persoanei vizate” – orice informa╚Ťie referitoare la o persoan─â care poate fi identificat─â direct sau indirect din aceste informa╚Ťii (de ex. nume, prenume, adres─â de e-mail, cont bancar);
 2. Autoritate de supraveghere – înseamn─â o autoritate public─â independent─â instituit─â de un stat membru având competen╚Ťa de supraveghere a protec╚Ťiei datelor cu caracter personal din UE în a carei jurisdic╚Ťie î╚Öi are sediul ╚Öi efectueaz─â prelucrarea datelor cu caracter personal Platforma, în calitate de operator, sau persoana împuternicit─â de c─âtre Platform─â;
 3. Prelucrareînseamn─â orice opera╚Ťiune sau set de opera╚Ťiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau f─âr─â utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restric╚Ťionarea, ╚Ötergerea sau distrugerea;
 4. Operator” – persoana juridic─â, cum este în situa╚Ťia de fa╚Ť─â Platforma, sau persoana fizic─â care, singur─â sau împreun─â cu altele, stabile╚Öte scopurile ╚Öi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 5. Consim╚Ť─âmânt” al persoanei vizate - înseamn─â orice manifestare de voin╚Ť─â liber─â, specific─â, informat─â ╚Öi lipsit─â de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accept─â, printr-o declara╚Ťie sau printr-o ac╚Ťiune f─âr─â echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc s─â fie prelucrate;
 6. „Înc─âlcarea securit─â╚Ťii datelor cu caracter personal” – înseamn─â o înc─âlcare a securit─â╚Ťii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizat─â a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
 7. ”Regulament” înseamn─â Regulamentul (UE) 2016/679 privind protec╚Ťia persoanelor fizice în ceea ce prive╚Öte prelucrarea datelor  cu caracter personal ╚Öi privind libera circula╚Ťie a acestor date ╚Öi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 

3. Prevederi cu caracter general

Întrucât pre╚Ťuim confiden╚Ťialitatea informa╚Ťiilor Dvs., Operatorul se oblig─â s─â respecte dispozi╚Ťiile prezentei politici, precum ╚Öi prevederile men╚Ťionate în Regulament ╚Öi normele prev─âzute în dreptul intern în ceea ce prive╚Öte prelucrarea datelor cu caracter personal, securitatea ╚Öi confiden╚Ťialitatea acestora.

În cazul în care vom modifica aceast─â politic─â, v─â vom anun╚Ťa pe aceast─â pagin─â ╚Öi v─â vom informa (ex. prin e-mail sau prin intermediul Platformei). Dac─â nu sunte╚Ťi de acord cu politica noastr─â de confiden╚Ťialitate a datelor sau nu ve╚Ťi fi de acord cu modific─ârile acesteia, v─â pute╚Ťi închide contul, accesând setarea contului ╚Öi selectând ╚Ötergerea.

4. Obiectul, durata, natura, scopul, tipul de date cu caracter personal Prelucrate

Datele personale înseamn─â orice date sau informa╚Ťii care ne ajut─â s─â v─â putem identifica direct (exemplu: numele, prenumele dvs.). Anumite informa╚Ťii sunt mai pu╚Ťin evidente (cum ar fi preferin╚Ťele ╚Öi obiceiurile dvs. la cump─âr─âturi, IP-ul computerului dvs.), dar asociate cu persoana dvs., ne ajut─â s─â v─â putem identifica. Astfel, toate acestea se circumscriu no╚Ťiunii de ”date personale”.

Datele sensibile se refer─â la date care includ detalii despre rasa sau etnia dvs., convingeri religioase sau filosofice, via╚Ťa sexual─â, orientarea sexual─â, opiniile politice, apartenen╚Ťa la sindicate, informa╚Ťii despre s─ân─âtatea dvs. ╚Öi date genetice ╚Öi biometrice. Nu colect─âm nicio informa╚Ťie despre convingeri, via╚Ťa sau orientarea sexual─â, opiniile politice, apartenen╚Ťa la sindicate, informa╚Ťii despre s─ân─âtate, date genetice sau biometrice sau despre infrac╚Ťiuni.

Date pe care le primim direct de la Dvs

Cand v─â deschide╚Ťi un cont pe Platform─â

Pentru a putea beneficia de serviciile noastre este necesar s─â v─â crea╚Ťi un cont de client pe Platform─â doar dac─â ne oferi╚Ťi obligatoriu datele de mai jos fie (a) în procesul de solicitare de c─âtre dvs. a deschiderii unui cont de client nou, fie (b) ca urmare a plas─ârii unei comenzi, pentru prima dat─â în Platform─â (iar noi, cu aceast─â ocazie, v─â activ─âm un cont de client pentru a putea onora comanda dvs.):

Pute╚Ťi s─â v─â deschide╚Ťi un cont pe Platform─â doar dac─â ne oferi╚Ťi urm─âtoarele date personale:

 • num─âr telefon;
 • nume ╚Öi prenume;
 • adrese de livrare;

Temeiul prelucr─ârii este stabilirea ╚Öi începerea unei rela╚Ťii contractuale.

Durata prelucr─ârii este pentru o perioad─â de 1 an calculat de la 1 ianuarie a anului urm─âtor în care ne trimite╚Ťi o solicitare de ╚Ötergere a contului sau 5 ani calcula╚Ťi de la 1 ianuarie a anului urm─âtor anului în care folosi╚Ťi ultima dat─â contul Dvs.

Dup─â ce v─â deschide╚Ťi un cont

Vom p─âstra istoricul comenzilor Dvs realizate din acel cont.

Temeiul prelucr─ârii este interesul nostru legitim de a p─âstra o eviden╚Ť─â comenzilor Dvs.

Durata prelucr─ârii este pentru o perioad─â de 1 an calculat de la 1 ianuarie a anului urm─âtor în care ne trimite╚Ťi o solicitare de ╚Ötergere a contului sau 5 ani calcula╚Ťi de la 1 ianuarie a anului urm─âtor anului în care folosi╚Ťi ultima dat─â contul Dvs.

Când face╚Ťi plata unei comenzi

Când face╚Ťi plata comenzilor prin utilizarea cardului bancar, Platforma nu va procesa detaliile pentru autorizarea pl─â╚Ťii 3D secure. Aceste date vor fi procesate doar de c─âtre entitatea de autorizare a tranzac╚Ťiei sau de c─âtre o alt─â entitate autorizat─â s─â presteze servicii de stocare a datelor de identificare a cardului, despre a c─ârei identitate ve╚Ťi fi informat, anterior introducerii efective a detaliilor cardului pe care îl folosi╚Ťi pentru plata online. În acest sens se prelucreaz─â doar urm─âtoarele date pe care le trimitem c─âtre partenerul de autorizare a pl─â╚Ťilor/tranzac╚Ťiilor online:

 • nume, prenume;
 • ID comand─â;
 • data ini╚Ťierii tranzac╚Ťiei, data finaliz─ârii;
 • ID tranzac╚Ťiei; situa╚Ťie plat─â (plat─â efectuat─â/neefectuat─â);
 • suma tranzac╚Ťionat─â (dup─â caz).

Temeiul prelucr─ârii este executarea contractului.

Durata prelucr─ârii este stabilit─â de procesatorul de pl─â╚Ťi.

În cazul unor retururi/anul─ârii de comenzi, colect─âm ╚Öi prelucr─âm, în vederea restituirii banilor pl─âti╚Ťi pentru produsele returnate/comenzile anulate:

 • IBAN-ul ╚Öi banca la care ave╚Ťi deschis contul bancar

Temeiul prelucr─ârii este executarea contractului.

Durata prelucr─ârii este pentru o perioad─â de 3 ani calcula╚Ťi de la 1 ianuarie a anului urm─âtor anului în care folosi╚Ťi vi se restituie o sum─â de bani.

Livrare produse

Vom livra produsele comandate prin personal propriu sau prin intermediul partenerilor no╚Ötri (platforme comenzi mâncare, societ─â╚Ťi curierat mâncare) cu care vom partaja:

 • nume, prenume;
 • adres─â de livrare;
 • telefon;
 • valoarea sumei pl─âtibil─â cu ramburs, dac─â este cazul.

Temeiul prelucr─ârii este executarea contractului.

Durata prelucr─ârii în cazul livr─ârii prin personal propriu de 3 ani calcula╚Ťi de la 1 ianuarie a anului urm─âtor anului în care folosi╚Ťi vi se restituie o sum─â de bani. În cazul livr─ârii prin intermediul partenerilor no╚Ötri, perioada de prelucrare este stabilit─â de partenerii respectivi, în calitate de operatori independen╚Ťi de date cu caracter personal.

Imagini captate prin sistemul de supraveghere video

Unit─â╚Ťile noastre sunt dotate cu sisteme de monitorizare video, în acord cu planurile elaborate de societ─â╚Ťi autorizate IGPR.

Temeiul prelucr─ârii este interesul legitim de asigurare a pazei ╚Öi protec╚Ťiei persoanelor ╚Öi bunurilor.

Durata prelucr─ârii este de maxim 30 de zile de la data colect─ârii.

Contabilitate și raportări

Prelucr─âm datele dvs. (cele indicate în facturile fiscale sau chitan╚Ťe) pentru men╚Ťinerea eviden╚Ťelor contabile, pentru auditarea financiar─â anual─â, precum ╚Öi pentru depunerea declara╚Ťiilor fiscale ╚Öi contabile la autorit─â╚Ťile fiscale.

Temeiul prelucr─ârii este rela╚Ťia contractual─â ╚Öi obliga╚Ťia legal─â.

Durata prelucr─ârii este pentru o perioad─â de 5 ani calcula╚Ťi de la 1 ianuarie a anului urm─âtor anului în care sunt generate documentele ce con╚Ťin date Dvs.

Ap─ârarea drepturilor în justi╚Ťie

Atunci când ne ap─âr─âm drepturile în justi╚Ťie pentru recuperarea unor sume datorate sau când ne protej─âm interesele împotriva unor preten╚Ťii/reclama╚Ťii nejustificate, vom prelucra datele dvs. (furnizate nou─â de c─âtre Dvs) necesare formul─ârii unor ac╚Ťiuni în instan╚Ť─â, altor cereri ╚Öi documente specifice.

Temeiul prelucr─ârii este interesul nostru legitim.

Durata prelucr─ârii este pân─â la finalizarea procedurilor.

Proceduri în fa╚Ťa autorit─â╚Ťilor

Atunci când suntem obliga╚Ťi conform unor prevederi legale, vom furniza autorit─â╚Ťilor ╚Öi institu╚Ťiilor competente datele pe care le de╚Ťinem ╚Öi care ne-au fost solicitate în mod legal.

Temeiul prelucr─ârii este obliga╚Ťia legal─â.

Date colectate în mod automat

Date colectate prin intermediul tehnologiei cookie

Atunci când vizita╚Ťi Platforma ca vizitator sau v─â autentifica╚Ťi în contul de client, colect─âm cu ajutorul cookie-urilor ╚Öi date ob╚Ťinute de la computerul, telefonul, tableta sau alt dispozitiv utilizat de dvs. („dispozitivul”), informa╚Ťii cu care v─â putem identifica online („identificatori online”) ╚Öi pe care le utiliz─âm la profilare în scop de marketing direct:

 • Adresa IP;
 • Browser-ul de internet pe care îl utiliza╚Ťi ╚Öi versiunea sistemului de operare al dispozitivului;
 • Date de protocol HHTP/HTTPS;
 • Durata vizitei/activit─â╚Ťii dvs. pe website-ul Platformei;
 • Loca╚Ťia general─â a dispozitivului (daca este activat─â geo-localizarea) de pe care v─â conecta╚Ťi la site-ul Platformei. 

Este foarte important de ╚Ötiut c─â majoritatea dispozitivelor v─â ofer─â op╚Ťiunea de a dezactiva serviciile de geo-localizare chiar din set─ârile dispozitivului respectiv.

„Cookie-uri” - sunt fi╚Öiere pe care un server le trimite dispozitivului dvs., plasate pe site-ul Platformei sau prin desc─ârcare. Modalitatea în care prelucr─âm cookie-uri sunt detaliate în Politica de utilizare a cookies, disponibil─â pe website-ul Platformei.

Temeiul prelucr─ârii este consim╚Ť─âmântul. Este important s─â re╚Ťine╚Ťi c─â v─â pute╚Ťi retrage consim╚Ť─âmântul oricând.

Durata prelucr─ârii este indicat─â în politica cookie.

Securitate ╚Öi mentenan╚Ť─â website

În mod normal utiliz─âm urm─âtorii identificatori online pentru mentenan╚Ťa ╚Öi securizarea website-ului Platformei:

 • Adresa IP;
 • Browser-ul de internet pe care îl utiliza╚Ťi ╚Öi versiunea sistemului de operare al dispozitivului cu care v─â conecta╚Ťi;
 • Date de protocol HHTP/HTTPS;
 • Loca╚Ťia dispozitivului (dac─â este activat─â geo-localizarea) de pe care v─â conecta╚Ťi la site-ul Platformei.

Aceste date sunt prelucrate pentru a asigura buna func╚Ťionare a website-ului, respectiv:

 • afi╚Öarea corect─â a con╚Ťinutului;
 • re╚Ťinerea datelor dvs. de autentificare (atunci când ne solicita╚Ťi);
 • îmbun─ât─â╚Ťirea website-ului Platformei;
 • parametrarea dispozitivului de pe care v─â conecta╚Ťi/autentifica╚Ťi la cerin╚Ťele site-ului Platformei;
 • asigurarea securit─â╚Ťii website-ul ╚Öi asigurarea protec╚Ťiei împotriva fraudei sau a oric─ârei bre╚Öe de securitate IT în ceea ce prive╚Öte Platforma;
 • identificarea ╚Öi remedierea defec╚Ťiunilor care împiedic─â utilizarea website-ului nostru sau ale contului dvs. de client.

Temeiul prelucr─ârii este interesul nostru legitim pentru implementarea, parametrarea ╚Öi men╚Ťinerea m─âsurilor de securitate a website-ului/lor Platformei.

Date primite de la ter╚Ťi

În cazul în care ve╚Ťi fi direc╚Ťionat pe pagina noastr─â sau ve╚Ťi plasa comanda prin intermediul unei platforme ter╚Ťe de livrare

Putem colabora cu platforme specializate de livrare a mânc─ârii sau societ─â╚Ťi de curierat. În cazul în care ve╚Ťi naviga pe site-ul nostru ca urmare a activit─â╚Ťii de promovare efectuate de c─âtre acest tip de societ─â╚Ťi, putem primi codul de urm─ârire a clientului care identific─â sursa comenzii-ului.

Temeiul prelucr─ârii este interesul nostru legitim de a cre╚Öte masa de clien╚Ťi.

Durata prelucr─ârii este de maxim 30 de zile de la finalizarea comenzii.

 

5. CÂT TIMP V─é PRELUCR─éM DATELE

Platforma prelucreaz─â datele dvs. pentru perioada necesar─â îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate ╚Öi conform politicilor noastre de reten╚Ťie a datelor personale. În anumite cazuri, unele prevederi legale ne pot impune sau permite p─âstrarea datelor pentru o perioad─â mai îndelungat─â.

Perioada de p─âstrare a datelor este indicat─â la punctul 4 de mai sus.

6. CUI PUTEM DEZV─éLUI DATELE

i. Datele dvs. personale pot fi transmise c─âtre ╚Öi pot fi prelucrate de partenerii no╚Ötri de încredere pentru a v─â fi furnizate serviciile.

Pentru a livra serviciile în Platform─â, vom partaja datele dvs. cu partenerii no╚Ötri de încredere. Select─âm foarte atent partenerii ╚Öi furnizorii care efectueaz─â, în numele nostru, opera╚Ťiuni suport activit─â╚Ťii noastre. Împ─ârt─â╚Öim cu ace╚Ötia doar datele personale necesare realiz─ârii activit─â╚Ťilor specifice pe care le încredin╚Ť─âm acestora.

Atunci când externaliz─âm anumite activit─â╚Ťi c─âtre partenerii no╚Ötri de încredere, depunem toate eforturile rezonabile pentru a verifica, în prealabil, dac─â ace╚Ötia asigur─â protec╚Ťia datelor dvs. prin m─âsuri stricte de securitate a datelor ╚Öi vom încheia cu fiecare contracte de prelucrare a datelor. În detaliu, putem transmite pe viitor unele date c─âtre ter╚Ťe p─âr╚Ťi (furnizorii ╚Öi partenerii no╚Ötri) pentru realizarea func╚Ťiilor ╚Öi serviciilor necesare oper─ârii activit─â╚Ťilor Platformei, cum ar fi:

 • curieri ter╚Ťi autoriza╚Ťi de noi s─â livreze produsele cump─ârate;
 • procesatorii de pl─â╚Ťi care sunt autoriza╚Ťi de noi s─â intermedieze pl─â╚Ťile în sistem 3D Secure;

ii. Transmiterea datelor c─âtre autorit─â╚Ťi ╚Öi institu╚Ťii publice sau organe judiciare

Putem transmite unele din datele dvs. personale autorit─â╚Ťilor sau institu╚Ťiilor publice competente, atunci când ne impune legea (de ex. investigarea fraudelor; prevenirea sp─âl─ârii banilor; depunerea declara╚Ťiilor, situa╚Ťiilor financiare la autorit─â╚Ťile fiscale etc.) sau putem transmite aceste date c─âtre instan╚Ťele judiciare atunci când ne ap─âr─âm în justi╚Ťie sau în fa╚Ťa altor autorit─â╚Ťi publice.

iii. Accesul auditorilor ╚Öi consultan╚Ťilor

Putem transmite unele din datele dvs. personale furnizorilor de servicii de contabilitate, juridice, resurse umane, audit, servicii bancare.

 

7. TRANSFERURI INTERNAȚIONALE

Ca regul─â, datele dvs. nu sunt stocate într-o ╚Ťar─â situat─â în afara Uniunii Europene sau Spa╚Ťiului Economic European („SEE”). Totu╚Öi, unele date pot fi transferate c─âtre partenerii no╚Ötri care ne ajut─â s─â oper─âm activit─â╚Ťile Platformei ╚Öi sunt situa╚Ťi în afara spa╚Ťiului Uniunii Europene. Îns─â, cu fiecare dintre ace╚Öti parteneri vom depune eforturi rezonabile pentru a ne asigura c─â exist─â m─âsuri adecvate de protec╚Ťie a datelor.

Dac─â vom transfera datele dvs. ╚Öi c─âtre al╚Ťi parteneri/ furnizori ai Platformei situa╚Ťi în state care nu asigur─â un nivel adecvat de protec╚Ťie a datelor transmise, ne angaj─âm s─â lu─âm toate m─âsurile necesare pentru a ne asigura c─â respectivii parteneri/furnizori respect─â termenii ╚Öi condi╚Ťiile stabilite în aceast─â Politic─â. Aceste m─âsuri pot include, în plus, implementarea unor standarde de protec╚Ťie a datelor (de ex. ISO 27001), a unor clauze contractuale standard adoptate de Comisia Uniunii Europene, precum ╚Öi a unor sisteme de control direct al acestor mecanisme.

 

8. SECURITATEA DATELOR

Platforma a implementat m─âsurile adecvate de securitate pentru a împiedica ca datele dvs. cu caracter personal s─â fie pierdute, utilizate sau accesate accidental, modificate sau divulgate în mod neautorizat. De asemenea, limit─âm accesul la datele dvs. personale acelor angaja╚Ťi, agen╚Ťi, contractan╚Ťi ╚Öi altor ter╚Ťe p─âr╚Ťi care au o nevoie comercial─â de a cunoa╚Öte datele respective. Ace╚Ötia vor procesa datele dvs. personale la instruc╚Ťiunea noastr─â ╚Öi se supun obliga╚Ťiei de confiden╚Ťialitate.

Am implementat proceduri pentru a trata orice înc─âlcare a securit─â╚Ťii datelor cu caracter personal ╚Öi v─â vom notifica pe dvs. ╚Öi orice autoritate de reglementare competent─â cu privire la înc─âlcare, atunci când suntem obliga╚Ťi legal s─â ac╚Ťion─âm astfel.

Putem p─âstra datele Dvs în format fizic sau în format electronic. În unele circumstan╚Ťe, putem anonimiza datele dvs. cu caracter personal (astfel încât s─â nu mai fie asociate cu dvs.) în scopuri de cercetare sau statistice, caz în care putem utiliza aceste informa╚Ťii nelimitat, f─âr─â s─â v─â inform─âm.

 

9. DREPTURILE DVS.

În completarea celor men╚Ťionate în prezenta Politic─â, în anumite circumstan╚Ťe, persoana vizat─â are anumite drepturi în conformitate cu legile privind protec╚Ťia datelor cu caracter personal. Acestea includ:

a. Dreptul de acces

Ne pute╚Ťi cere:

 • s─â confirm─âm dac─â v─â prelucr─âm datele personale;
 • s─â v─â d─âm o copie a acelor date;
 • s─â v─â oferim alte informa╚Ťii despre datele dvs. personale, precum datele pe care le avem, pentru ce le folosim, cui le dezv─âluim, dac─â le transfer─âm în str─âin─âtate ╚Öi cum le protej─âm, cât timp le p─âstr─âm, ce drepturi ave╚Ťi, cum pute╚Ťi face o plângere, de unde am luat datele dvs. ╚Öi dac─â am efectuat orice proces decizional automatizat sau creare de profiluri, în m─âsura în care informa╚Ťiile nu v-au fost deja furnizate în aceast─â Politic─â.

b. Dreptul de rectificare

Ne pute╚Ťi cere s─â rectific─âm datele personale inexacte. Este posibil s─â c─âut─âm s─â verific─âm acurate╚Ťea datelor înainte de rectificarea acestora.

c. Dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat)

Ne pute╚Ťi cere s─â v─â ╚Ötergem datele personale, dar doar în cazul în care:

 • nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-a╚Ťi retras consim╚Ť─âmântul (când prelucrarea datelor a fost bazat─â pe consim╚Ť─âmânt); sau
 • ca urmare a unui drept întemeiat de a obiecta (vede╚Ťi Obiec╚Ťie mai jos); sau
 • au fost prelucrate ilegal; sau
 • trebuie respectat─â o obliga╚Ťie legal─â al c─ârei subiect este Compania.

Nu suntem obliga╚Ťi s─â r─âspundem solicit─ârii dvs. de a v─â ╚Öterge datele personale dac─â prelucrarea datelor dvs. personal─â este necesar─â:

 • pentru respectarea unei obliga╚Ťii legale; sau
 • pentru stabilirea, exercitarea sau ap─ârarea unor drepturi în justi╚Ťie;

Exist─â alte câteva circumstan╚Ťe în care nu suntem obliga╚Ťi s─â r─âspundem solicit─ârii dvs. de ╚Ötergere, de╚Öi acestea dou─â sunt probabil cele mai comune situa╚Ťii în care v─â vom refuza aceast─â solicitare.

d. Dreptul de restric╚Ťie

Ne pute╚Ťi cere s─â v─â restric╚Ťion─âm (╚Öi anume, s─â le p─âstr─âm f─âr─â a le folosi) datele personale doar când:

 • acurate╚Ťea acestora este contestat─â (vede╚Ťi Rectificare), pentru a ne permite s─â le verific─âm acurate╚Ťea; sau
 • prelucrarea este ilegal─â, dar nu dori╚Ťi s─â le ╚Öterge╚Ťi; sau
 • nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar avem în continuare nevoie de ele pentru a stabili, a exercita sau a ap─âra drepturi în justi╚Ťie; sau
 • v-a╚Ťi exercitat dreptul de a obiecta, iar verificarea motivelor imperioase este în a╚Öteptare.

Putem continua s─â folosim datele dvs. personale în urma unei cereri de restric╚Ťie, în cazul în care:

 • avem consim╚Ť─âmântul dvs.; sau
 • pentru a stabili, a exercita sau a ap─âra drepturi în justi╚Ťie; sau
 • pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice.

e. Dreptul de portabilitate

Ne pute╚Ťi cere s─â v─â furniz─âm datele dvs. personale într-un format structurat, folosit în mod obi╚Önuit, prelucrabil automat sau pute╚Ťi solicita s─â fie „portate” direct unui alt operator de date, dar în orice caz, doar când:

 • prelucrarea este bazat─â pe consim╚Ť─âmântul dvs. sau pe executarea unui contract cu dvs.; ╚Öi
 • prelucrarea este realizat─â prin mijloace automate.

f. Dreptul de opozi╚Ťie

Pute╚Ťi obiecta la orice prelucrare a datelor dvs. personale ce au ca temei juridic „interesele noastre legitime”, dac─â crede╚Ťi c─â drepturile ╚Öi libert─â╚Ťile dvs. fundamentale au prioritate fa╚Ť─â de interesele noastre legitime.

Odat─â ce a╚Ťi obiectat, avem oportunitatea de a v─â demonstra c─â avem interese legitime conving─âtoare, ce au prioritate fa╚Ť─â de drepturile ╚Öi libert─â╚Ťile dvs.

g. Dreptul de a formula o plângere

Ave╚Ťi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Na╚Ťional─â de Supraveghere a Prelucr─ârii Datelor cu Caracter Personal. V─â rug─âm s─â încerca╚Ťi s─â rezolva╚Ťi orice problem─â discutând, în prim─â instan╚Ť─â, cu noi, de╚Öi ave╚Ťi dreptul de a contacta autoritatea de supraveghere în orice moment.

h. Dreptul de a v─â retrage consim╚Ť─âmântul

Ave╚Ťi dreptul de a v─â retrage consim╚Ť─âmântul acordat în situa╚Ťia în care Platforma prelucreaz─â datele cu caracter personal în baza acestuia.

Persoana vizat─â nu va pl─âti un comision sau orice alt─â tax─â pentru a accesa datele dvs. cu caracter personal (sau de a exercita oricare dintre celelalte drepturi). Totu╚Öi, Platforma, în calitate de operator, poate impune un onorariu rezonabil dac─â cererea formulat─â este v─âdit nefondat─â, repetitiv─â sau excesiv─â. Alternativ, Platforma va putea refuza s─â dea curs unei cereri primite în aceste circumstan╚Ťe.

Platforma are dreptul de a cere anumite informa╚Ťii pentru a putea confirma identitatea persoanei vizate care a efectuat solicitarea ╚Öi a asigura, în siguran╚Ť─â, datele personale (sau de a exercita oricare dintre celelalte drepturi). Aceasta este o m─âsur─â de securitate pentru a asigura c─â datele cu caracter personal nu sunt divulgate persoanelor care nu au dreptul s─â le primeasc─â. V─â putem contacta pentru a v─â cere informa╚Ťii suplimentare cu privire la cererea dvs. de a gr─âbi r─âspunsul nostru.

Platforma va depune diligen╚Ťele necesare pentru a r─âspunde la toate cererile legitime în termen de o lun─â. Ocazional, este posibil s─â dureze mai mult de o lun─â dac─â cererea persoanei vizate este foarte complex─â sau persoana vizat─â a formulat mai multe cereri. În acest caz, Platforma v─â va notifica ╚Öi v─â va ╚Ťine la curent.

10. S─â ╚Ťinem leg─âtura

Pentru toate chestiunile ce reies din aceast─â Politic─â, inclusiv solicit─âri de exercitare a drepturilor subiec╚Ťilor, ne pute╚Ťi contacta:

 • Prin e-mail la alex@pescarialuimatei.ro
 • Prin po╚Öt─â la adresa din Mun. Constanta, Barbu Stefanescu Delavrancea nr. 2, jud. Constanta.

Dac─â ave╚Ťi o plângere sau sunte╚Ťi îngrijorat în leg─âtur─â cu modul în care v─â folosim datele personale, v─â rug─âm s─â ne contacta╚Ťi, în prim─â instan╚Ť─â, pe noi ╚Öi noi vom încerca s─â rezolv─âm problema cât mai curând posibil.

V─â dorim pofta bun─â!


Captura ta
Nici un produs!
Vezi meniu